Over time the choir has frequently - in addtion to the more official concerts in churches, city malls and the like - festive done an occation being public, firm related or private - birthdays, jubilees, awards, and general meetings.

Further information from the choirs event-committee:

Leo Larsen, ph. 8617 0184 mob. 4095 0631            

Mail: mail@leolarsen.dk

I tidens løb har koret igen og igen - ud over de mere officielle koncerter i kirker, indkøbscentre og tilsvarende  - medvirket til at festligholde en begivenhed, det være sig en offentlig, firma relateret eller privat - fødselsdag, jubilæum, generalforsamling osv.

Yderligere information fra korets arrangements komité:

FORMAND:
Hans Peder Graversen
Elbækvej 11 8240 Risskov
tlf. 24276117
e-mail: formand@arion-koret.dk

eller:

NÆSTFORMAND;
Harry Christian Hansen
L. P. Bechs Vej 22 B 8240 Risskov
tlf. 6172 2431
e-mail: naestformand@arion-koret.dk

Arion-koret har et stort og mangfoldigt repertoire, og der kommer løbende nye til. Nedenstående er et lille udpluk og for nogle af dem er der mulighed for at høre koret synge nummeret.

Koret vil kunne sammensættes et program til enhver lejlighed.

 

Arion er et Herrekor

An der Schönen blauen Donau

Så länge skutan kan gå

Vem kan segla

In einem Kühlen Grunde

I østen stiger solen op

Oh, what a beautiful morning

Forunderligt at sige

I Heidelberg, der tabte jeg mit hjerte

Amazing Graze

Så sødt som i gamle dage

Londondarry Air

Jeg så julemanden kysse mor

Drink to me only with thine eyes

Se hvilken morgenstund

Tango jalousi

It's hard to be a nissemand

 

ARION var navnet på en Græsk sanger og musiker fra Methymna på Lesbos der levede ca. 600 år f.Kr. og virkede ved den korinthiske tyran Peiandros' hof. Her skal han til ære for Dionysos have opført de første dityrambiske kor, hvoraf den græske tragedie har udviklet sig. Hans levned omtales af de gamle med mange mystiske udsmykninger.

På en hjemrejse fra Tarent, hvor han skal have vundet kostbare præmier i en musikalsk væddekamp, blev han bestjålet af søfolkene, som derefter kastede ham overbord.

Delfinerne, som havde flokket sig om skibet for at lytte til hans sang og spil, bar ham i land på deres ryg.

 

På Arion-korets logo ses den græske sanger ARION med sin lyre ridende på en delfin. Han havde fået sin smukke stemme af APOLLON, den græske gud for sang og strengespil.

I taknemmelighed for denne guldstemme, rejste han rundt og glædede menneskene med sin sang i de græske bystater og kolonier langs Middelhavet. 

Når der ved stiftelsen af koret den 16. februar 1893 blev valgt navnet ARION, var det sikkert fordi den gudbenådede sanger, satte mere pris på at glæde menneskene med sin sang, end på gods og guld. 

Arion-korets logo viser netop en situation, hvor han vælger sangen frem for rigdom.

 

Denne situation beskrives i følgende gamle digt. 

Vidtkendt var han i Hellas, den herlige sanger ARION,
Højlydt berømmet af folket og ven med vandrende guder.
Hjem fra en færd til Italien sejled' den prægtige yngling,
Bærende med sig stor rigdom som tak for vellyd i strube.

Farlig for sind og for tanke er glansen af næstens rigdom,
Kraftige sømænd ved synet nu følte en voksende guldtørst,
Mørkt over ræling de rådslog den syngende mester at dræbe,
Og hans guldskat at dele, når skilt den var fra sin ejer.
Talte end skumle matroser med list og i snigende løndom,
Offeret planen dog hørte. Med rolig omhu han våged,
Indtil dommen og døden han læste i hadefuldt øje.

Frygtløs den ædle genså på dæk det hungrige mandskab,
Derpå med lyren hævet han rent og tonende talte:
Olympiske guder mig skænkede mildeligt guldet i strube,
At jeg til jordfødtes glæde i skønhed så frit kunne sjunge,
Rigdommen ikkun er lønnen, mig gaves i jublende sale,
Aldrig mit øje did skued' en horde af eders rå støbning,
Folk, som nådesløst agter, mit gods mig med magt at berøve,
Udmønte vil jeg guldet i mund, I for armod kun regner,
Hører da godtfolk, min stemme, førend drabets vej I betræde!
Brus nu min ode på havet og ton over lyttende bølge,
Er nænsomt min hymne forstummet, jeg selv mig i søen vil styrte!

Åbent han synede kredsen og under dens tøvende ja-ord
Lyren han stemte med andagt og udbrød i blomstrende lovsang,
Priste med velklang Apollon, der hist på Olympen sad henført,
Dirrende salig i oden, der stormed' hans luftige bolig.

Sluttet sin vældige hymne sig kasted' fra gyngende tofte
Arion, den dristige sanger, hurtigt i blånende bølge.
Just i det samme Apollon ham skikked' sit svømmende budskab:
Muntert en smidig delfin sås lege i skummende kølvand,
Optog på glinsende ryg den havvåde sanger Arion,
Let den knejsende yngling red sin selefri søhest
Ind til frelsende strande, hvor brisen i flimrende sollys
Kærtegned' løvrige lunde og smykked' det skælvende gensyn.

Et mandskor med ca. 40 aktive sangere, hvor sangglæden er i højsædet, men hvor der også bliver tid til at pleje et godt kammeratskab og sammenhold.

Arion udtales med trykket på i. Tidligere blev navnet ofte skrevet Arïon, med to prikker over i-et..

Vi afholder kirkekoncerter samt musikalsk underholdning, og har i over 25 år, ifølge en gammel tradition, kunnet høres i Simonsens Have, Den Gamle By i Aarhus pinsemorgen i festligt lag blandt et talrigt og morgenfrisk publikum - en tradition, som blev afsluttet i 2016. Desuden har koret fra året 2002 til 2006 været en fast bestanddel af Aarhus Festuge, med koncert/underholdning i Tonica's telt "Tyrolerhaven" på Klostertorv.

I årene 2006 - 2011 havde koret udvidet samarbejde med Den Gamle By i Aarhus, så det udover Pinsemorgen omfattede et antal Musikalske Salonforestillinger i Helsingør Theater i Aarhus Festuge, foruden Julekoncerter der ligeledes afholdes i Theatret

Koret påtager sig gerne store opgaver, f.eks. har vi afholdt en velgørenhedskoncert i Musikhuset Aarhus, Store Sal, hvor vi havde Jesper Lundgaard, Kaare Norge og Søren Dahl med som solister og Lotte Heise som konferencier.

Arion-koret har siden 1954 haft et meget frugtbart samarbejde med vort venskabskor af samme navn: MGV Arion Goslar, Tyskland. I året 2004 havde dette venskab mellem sangkorene varet gennem 50 år, og blev fejret på behørig vis, med modtagelse på Aarhus Rådhus samt fælles koncert i Rådhushallen. 60-året blev også fejret: Arion Aarhus tog på besøg i Goslar, hvor de to Arion kor - og det lokale FrauenSingKreis - gav koncert i Sct. Stephani kirken.

Også med Aarhus Damekor, nu Aarhuskoret, har der gennem årene været samarbejde, senest ved en koncert i Musikhuset Aarhus i oktober måned år 2000.

Korets 100 års og 125 års jubilæer i henholdsvis 1993 og 2018 blev fejret med blandt andet koncerter i Musikhuset Aarhus og udnævnelse af hædersmedlemmer. I 1993 var det daværende borgmester Torkild Simonsen og i 2018 den nuværende borgmester Jakob Bundsgaard, som blev udnævnt.

Vil du læse mere uddybende om korets historie så fortsæt her: Kort sammendrag af Arion-korets historie.

ARION was the name of a Greek singer and musician from Methymna on Lesbos who lived approx. 600 years B.C. and performed at the court of the korinthian tyrant Peiandros. It is told, that he here - in honour of Dionysos - created the first dityrambisian choirs, from which the greek tragedy has developed. His living is mentioned by the aincient with many mysterious ornaments.

Traveling home from Tarent, where he is said to have wun precious prices in a musical tournament, he was robbed by the sailors, who subsequently threw him overboard.

The dolphins, that had flocked around the ship to enjoy his singing and playing, carried him ashore on their backs.

 

On the logo of the Arion-Choir you can see the greek singer ARIONses with his lyre riding on a dolphin. He had been gifted with his beautiful voice by APOLLON, the greek God of song and play.

In gratitude for the golden voice, he traveled around and enjoyed the people in the greek city states and colonies along the Mediterean Sea. 

Chosing the name ARION at the founding of the Choir on February 16. februar 1893, was most likely because the devinely gifted singer valued making people happy more than the possession of gold and values. 

The logo of the Arion-choir shows such a situation, where he choses the song over wealth.

A male choir with approx. 50 active singers, where the joy of singing is the main focus, but also with time for comradeship and concord between the members.

We make church concerts and musical entertainments and according to an old tradition we each year can be heard in "Simonens Have" i Den Gamle By (The Old City - Open air Historical Museum), were we on Whitsunday morning will sing to the rising sun. From 2002 to 2011 we were a steady part of the Aarhus Festival Week with concert and entertainment in Tonica's tent "Tyrolerhaven" on Klostertorv.

In the years from 2006 - 2011 the choir had an extended colaboration with Den Gamle By in Aarhus, so in addition to Whitmorning a number of Musical Salon performences were made in the Elsingor Theater during Aarhus Festival Week, in addition to Christmas concerts.

The choir gladly undertakes larger assignments, e.g. we have had a charity concert in the Aarhus Musical Hall (Musikhuset), with participation from Jesper Lundgaard, Kaare Norge, and Søren Dahl as soloists and Lotte Heise as conferencier.

Since 1954 the choir has had a very fruitful collaboration with our friendship choir of the same name: MGV Arion Goslar, Tyskland. In 2004 this friendship between the singers had lasted for 50 years, and it was duely celebrated with a reception at the Aarhus Town Hall and a joint concert. The 60 years jubilee also celebrated: Arion Aarhus visited Goslar, where the two choirs - and the local FrauenSingKreis - gave a concert in Sct. Stephani church.

Also with Aarhus Damekor (Aarhus Ladies Choir), now Aarhuskoret, there through the years has been a collaboration, latest at a concert at the Aarhus Music Hall in October 2000.

For a more details on the choir history please continue here: Short resumee of the history of the Arion-Choir.

Name of the choir: Arion-koret.

Address: Tulipanvej 28 A, DK 8240 Risskov, Aarhus, Denmark.

e-mail: kassereren@arion-koret.dk

We are a part-singing male choir, with the purpose of creating an interest in this branch of harmonic singing.

The Choir has about 50 active members.

The Choir's repertoire is mainly Danish and Scandinavian songs and ballads suitable for a male choir with 4 voices. In addition to that we also sing some German and English songs, which are suited for and in some cases directly written for male choirs, some of them arranged especially for our choir either by the conductor or one of the choir members.

The Choir performs in concerts, by larger arrangements too, and entertains at private celebrations.

Thus the choir gives many public performances every year, just as it is natural for us to sing about Christmas time in rest homes, hospitals and the like.

The Choir has often travelled in Europe, the later years in Sweden, the Netherlands and Germany. However we have also been touring outside Europe, for example 1989 on tour in USA and in spring 2001 a visit in Beijing, China, resulting in an invitation to the "2001 Jiangmen International Chorus Festival" 1st - 5th October 2001.

Again In autumn 2005 the choir was on tour, this time to the beautiful city of Prague, giving a concert in Nejsvetejsi Srdce Pane, a very big and modern church with a very excellent acoustic.

2007 the Choir has paid a visit to City Goslar in Germany, to celebrate the 140 year jubilee for our choir of friendship there with a big concert - 4 choirs with a total of 110 singers - in the church Stefani. 

In July 2009 the choir has participated in the “Festival Verona Garda Estate” in Italy with 37 singers.

Later that year - during the “Aarhus Festival Week” - the choir has again performed - 8 times - in the theatre in “Den Gamle By” (“The Old City”), and in the month of December we have made several ”Christmas Concerts” in the same very old theatre.

In 2012 we participated in the ”International Krakow Choir Festival” in Poland, running from the 31st. of May to the 3rd. of June. During the Festival the choir competed in ”Equal Voices Choirs Adults”.

Again in 2014 the Choir visited the City Goslar in Germany, this time to celebrate the 60 year jubilee for the friendshib between the two Choirs - Arion Goslar and Arion Aarhus. A concert was given St. Stefani's chirch with the two Arions and Goslar Frauensingkreis with in all approx. 80 singers. 

President of the Choir:

Keld T. Henriksen

Fortevej 88, 8240 Risskov

phone +45 8617 8434 mobile: +45 2123 0201

e-mail: formand@arion-koret.dk 

Keld

Conductor of the Choir:

Brian Stenger Poulsen

Amtoftvej 4 A, DK 8240 Risskov

phone +45 8621 5534

e-mail: b_stenger_poulsen@hotmail.com

Brian3

 

 

 

Name: Arion-koret (Arion-Choir)

Address: Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov

Domicile: Community of Aarhus

 

and mission: Througe four-part male song to create an interest for this branch of harmonic singing.

e-mail: formand@arion-koret.dk

 

CVR no.: 1767 3076

Bank: Nordea, Risskov afd., reg. no. : 2267 konto: 8967 105 075

 

The choir is member of Dansk Sanger-Forbund (The Danish Singers Association) .

The Arion Choir (Men's Choir Arion) was founded in 1893. For many years, Arion was the artisan association's choir, and numerous concerts were held in the Craftsmen's Guild. In 1898 the choir for the first time appeared for charitable purposes for the benefit of the survivors of the victims of a terrible train accident in Gentofte, with 33 people killed and many injured.
 
Tasks from the first year include participation in the large combined choir at the opening of the national exhibition in 1909 by none other than Carl Nielsen as conductor. At a concert in Vennelyst in 1916 soloist Lauritz Melchior participated. - 1920 was a great year. Craftsmen organized a citizen dinner where King Christian X and Queen Alexandrine were guests of honor. The Arions sang at the occasion a set of patriotic songs. - In 1934, the Arions splendid voices for the first time were transmitted via Statsradiofonien (Danish National Radio).
 
Various donations made it possible for the choir before the war to acquire a rental property in Langelandsgade - ie, the choir was now householder.
 
At the inauguration of Aarhus City Hall in 1941 Arion starred with the performance of Hartvig Seedorffs festival cantate. The Crown prince and princess were present at the initiation ceremony.
 
The postwar years held many good experiences. Friendships occurred across borders. Initially Bergen, but soon came Flensburg, Hamburg and Goslar. In addition to several radio transmissions, also in North West Deutsche Rundfunk, came television baptism in 1957.
 
After some years the rental property was sold and an older property in Aabyhoej acquired and furnished as a house for the singers.
 
A very special inauguration of the house was made a few years later. The choir's president invited The  Wienerphilhamonikers world-famous conductor, professor Willy Boskowsky who stayed in the city. He accepted the invitation and of course also directed choir. The house in Aabyhoej was sold and the residence moved to Risskov, where the choir still is housed.
 
As mentioned the choir several times participated in Charity Concerts, partly several church concerts, but also "Flygtning 81" in Vejlby-Risskov Hall, and at the concert the following year in favor of the Red Cross' humanitarian work. Arion has also been involved in concerts with The Aarhus City Orchestra and Aarhus Symphony Orchestra.
 
Major concerts in recent years include the choir's participation in the Aarhus Symphony Orchestra's performance of Frantz Liszt's "Faust Symphony" and Schubert's "Gesang there Geister über den Wassern" with Norman Del Mar conducting. In addition to the already mentioned destinations include music city of Vienna, Amsterdam and the Nordic capitals Oslo and Stockholm. The crown of the long series of concert tours was the trip to the United States in 1989, where the choir appeared in "Disney World".
 
The 100th birthday in 1993 was magnificent, both in reception and banquet, and with a well-attended anniversary concert in Aarhus Concert Hall Great Hall. A superbly equipped anniversary dinner was also on the program.
 
After the anniversary, the choir has not been quiet, there have been exchange visits to and from Stockholm and Goslar in Germany. A charity concert in Aarhus Concert Hall Great Hall with the assistance of professional soloists who gave a nice profit to an orphanage in Vilnius, Lithuania and the "Epiphany Concert" resulting in a CD, have been among the biggest tasks.
 
The last great experiences was the choir's two trips to China in 2001. Only a singer meeting in Beijing with a local choir in China's culture ministry, which later resulted in an invitation to participate in a large-scale international choir festival in Jiangmen in south China, where Arion song for very large audience. In addition to television broadcasting to the area's 40 million. Residents were shown selection to the national television, with an audience of 1.3 billion, it was a very great experience.
 
In autumn 2005 the choir again were on the road, this time to the beautiful city of Prague, where the choir sang in Nejsvetejsi srdce Pane, a very large, modern church with an amazing fine acoustics.
 
The spring of 2007 he went to Goslar, where our venskabskor MRLs Arion, celebrated the 140th anniversary with a big concert in Stephani-Kirche, Goslar comprehensive four choirs with a total of 110 participants.
 
The summer of 2009 went to: Festival di Canto Corale "Verona Garda Estate 2009", to which the choir was invited to participate. Choirs from several countries participated, and Arion Choir participated in a total of four evening concerts.
 
After several invitations the choir in the early summer of 2012 tried something completely new: In connection with a choir festival in Krakow, Poland, to participate in a singing competition in which the choir among other first argued conductor Brian Stenger Poulsen's choral work "Laudate". While achieving the choir, in addition to participation in the competition, in just over a week to give 5 concerts around the capital's beautiful, gilded churches. The event also included a visit to an abandoned salt mine. It was a very special experience, 150 meters underground in a church carved in salt making: "I Østen stiger Solen op". And the competition? - It was a third place.
 
For years, the choir, like in September, appeared on the "Elsinore Theater" in the Old City, with performances, built around different themes, under the title: "Musical Salon". In 2014 built a similar performance at Aabyhøj Amateur Theatre's stage, built the same way, with kornumre and instrumental entertainment, replaced by soloist performances. Again, it was a success to be retried at this level.
 
Fall season 2014 kicked off with a visit to Goslar. The occasion was a rare friendship anniversary, the two Arion Choir in May had passed the 60th anniversary of the first contact, in 1954. There was, of course, partying, and also held a joint concert in the local "Stephani Kirche".
 
Ole Bade
 

Visitors

152924
TodayToday26
YesterdayYesterday47
This WeekThis Week73
This MonthThis Month724
US
Logged in users 2
Registered users 591
Online now:
Niels Henrik Jørgensen
Troels Smidt