Arion-koret (Herrekoret ARION) er stiftet i 1893. I de første mange år var ARION Haandværker-foreningens kor, og utallige koncerter er derfor afholdt i Haandværkerforeningen. I 1898 optrådte man for første gang i veldedigt øjemed til fordel for de efterladte til ofrene for en frygtelig togulykke i Gentofte, med 33 dræbte og mange sårede.

Af opgaver fra de første år kan nævnes deltagelsen i det store fælleskor ved åbningen af landsudstillingen i 1909 med selveste Carl Nielsen som dirigent. Ved en koncert i Vennelyst i 1916 hed solisten Lauritz Melchior. - 1920 blev et stort år. Haandværkerforeningen afholdt borgermiddag, hvor Kong Christian X og Dronning Alexandrine var æresgæster. ARIONER'erne sang i den anledningen afdeling fædrelandssange. - I 1934 blev ARION'ernes stemmepragt for første gang transmitteret via Statsradiofonien.

Forskellige donationer medførte, at koret før krigen kunne erhverve en udlejningsejendom i Langelandsgade - altså, koret blev nu også husejer.

Ved indvielsen af Aarhus Raadhus i 1941 medvirkede ARION ved fremførelsen af Hans Hartvig Seedorffs festkantate. Tronfølgerparret overværede indvielses-højtideligheden.

Efterkrigsårene bød på mange gode oplevelser. Venskaber opstod over landegrænserne. I første omgang Bergen, men snart kom Flensburg, Hamborg og Goslar til. Ud over flere radiotransmissioner, også i Nordwestdeutsche Rundfunk, kom fjernsynsdåben til i 1957.

Efter nogle år blev udlejningsejendommen solgt og en ældre ejendom i Åbyhøj erhvervet og indrettet som sangerhus.

En ganske særlig indvielse fik huset et par år senere. Korets formand inviterede "Wienerphilhamonikernes" verdensberømte dirigent, professor Willy Boskowsky, der opholdt sig i byen. Han efterkom invitationen, og dirigerede naturligvis også koret. Huset i Åbyhøj blev afhændet og residensen herefter henlagt til Risskov, hvor koret fortsat har til huse.

Velgørenhedskoncerter har koret som anført flere gange deltaget i, dels flere kirkekoncerter, men også "Flygtning 81" i Vejlby-Risskov Hallen, og ved koncerten året efter til fordel for Røde Kors' humanitære arbejde. ARION har også været med til koncerter med Byorkestret og Aarhus Symfoniorkester.

- Af større koncerter fra de senere år kan nævnes korets medvirken ved Aarhus Symfoniorkesters fremførelse af Frantz Liszts "Faust-symfoni" og Schuberts "Gesang der Geister über den Wassern" med Norman Del Mar som dirigent. Ud over de allerede nævnte rejsemål kan nævnes musikbyen Wien, Amsterdam og de nordiske hovedstæder Oslo og Stockholm. Kronen på den lange række af koncertturnéer var dog turen til USA i 1989, hvor koret bl.a. optrådte i "Disney World".

100-års fødselsdagen i 1993 blev storslået, både med reception og festmiddag og med en velbesøgt jubilæumskoncert i Musikhuset Aarhus Store Sal. En flot udstyret jubilæumsbog manglede heller ikke.

Efter mærkedagen har koret ikke ligget stille, der har været venskabsbesøg til og fra Stockholm og Goslar i Tyskland. En velgørenhedskoncert i Musikhuset Aarhus Store Sal med bistand af professionelle solister som gav et flot overskud til et børnehjem i Vilnius, Litaun og en "Helligtrekonger-koncert" resulterende i en CD, har været blandt de største opgaver.

De seneste store oplevelser var korets 2 rejser til Kina i 2001. Først et sangertræf i Beijing med et lokalt kor i Kinas kulturministerium, der senere afstedkom en invitation med deltagelse i en stort anlagt international korfestival i Jiangmen i det sydlige Kina, hvor ARION sang for et meget stort tilskuertal. Udover fjernsynstransmission til områdets 40 mill. Indbyggere, blev der vist udpluk til det landsdækkende TV, med en seerskare på 1,3 milliarder, det var en meget stor oplevelse.

I efteråret 2005 var koret igen på en rejse, denne gang til den skønne stad Prag, hvor koret sang i Nejsvetejsi Srdce Pane, en meget stor og moderne kirke med en fantastisk fin akustik.

Foråret 2007 gik turen til Goslar, hvor vort venskabskor MGV Arion, fejrede 140 års jubilæum med stor koncert i Stephani-Kirche, Goslar omfattende 4 kor med i alt 110 medvirkende.

Sommeren 2009 gik turen til: Festival di Canto Corale ”Verona Garda Estate 2009”, hvortil koret var inviteret til at deltage. Der medvirkede kor fra flere lande, og Arion-koret medvirkede ved i alt 4 aftenkoncerter.

Efter flere invitationer afprøvede koret i forsommeren 2012 noget helt nyt: I forbindelse med en korfestival i Krakow i Polen, at deltage i en sangkonkurrence, hvorunder koret blandt andet førstefremførte dirigenten Brian Stenger Poulsens korværk: ”Laudate”. Samtidig præsterede koret, foruden deltagelse i konkurrencen, i løbet af godt en uge at give 5 koncerter rundt om i stadens smukke, forgyldte kirker. I arrangementet indgik også et besøg i en nedlagt saltmine. Det var en ganske særlig oplevelse, 150 meter under jorden, i et kirkerum udhugget i salt, at fremføre: ”I østen stiger solen op”. Og selve konkurrencen? – Det blev til en tredjeplads. 

I en årrække har koret, gerne i september måned, optrådt på ”Helsingør Theater” i Den Gamle By, med forestillinger, bygget op over forskellige temaer, under fællestitlen: ”Musikalsk Salon”. I 2014 opførtes en lignende forestilling på Aabyhøj Amatørteaters scene, opbygget på samme måde, med kornumre og instrumental underholdning, afløst af solistoptræden. Igen blev det en succes, som skal forsøges gentaget i dette regi.

Efterårssæsonen 2014 blev skudt i gang med et besøg i Goslar. Anledningen var et sjældent venskabsjubilæum, idet de to ARION-kor i maj måned havde passeret 60-året for den først kontakt, i 1954. Der blev naturligvis festet, og tillige afholdt en fælleskoncert i den stedlige ”Stephani Kirche”. 

Koret er især aktivt med julekoncerter. Siden 1993 har koret hvert år besøgt Kræftafdelingen på Kommunehospitalet/Aarhus Universitetshospital i begyndelsen af december med en koncert for patienter, pårørende og personale. Der ud over giver koret koncerter i en række kirker i og omkring Aarhus.

Ole Bade