I tidens løb har koret igen og igen - ud over de mere officielle koncerter i kirker, indkøbscentre og tilsvarende  - medvirket til at festligholde en begivenhed, det være sig en offentlig, firma relateret eller privat - fødselsdag, jubilæum, generalforsamling osv.

Yderligere information fra korets arrangements komité:

FORMAND:
Harry Christian Hansen
L. P. Bechs Vej 22 B 8240 Risskov
tlf.
e-mail: formand@arion-koret.dk

eller:

NÆSTFORMAND;
Aksel Wehner
Åtoften 9 8250 Egå
tlf.
e-mail: naestformand@arion-koret.dk

Arion-koret har et stort og mangfoldigt repertoire, og der kommer løbende nye til. Nedenstående er et lille udpluk og for nogle af dem er der mulighed for at høre koret synge nummeret.

Koret vil kunne sammensættes et program til enhver lejlighed.

 

Arion er et Herrekor

An der Schönen blauen Donau

Så länge skutan kan gå

Vem kan segla

In einem Kühlen Grunde

I østen stiger solen op

Oh, what a beautiful morning

Forunderligt at sige

I Heidelberg, der tabte jeg mit hjerte

Amazing Graze

Så sødt som i gamle dage

Londondarry Air

Jeg så julemanden kysse mor

Drink to me only with thine eyes

Se hvilken morgenstund

Tango jalousi

It's hard to be a nissemand

 

ARION var navnet på en Græsk sanger og musiker fra Methymna på Lesbos der levede ca. 600 år f.Kr. og virkede ved den korinthiske tyran Peiandros' hof. Her skal han til ære for Dionysos have opført de første dityrambiske kor, hvoraf den græske tragedie har udviklet sig. Hans levned omtales af de gamle med mange mystiske udsmykninger.

På en hjemrejse fra Tarent, hvor han skal have vundet kostbare præmier i en musikalsk væddekamp, blev han bestjålet af søfolkene, som derefter kastede ham overbord.

Delfinerne, som havde flokket sig om skibet for at lytte til hans sang og spil, bar ham i land på deres ryg.

 

På Arion-korets logo ses den græske sanger ARION med sin lyre ridende på en delfin. Han havde fået sin smukke stemme af APOLLON, den græske gud for sang og strengespil.

I taknemmelighed for denne guldstemme, rejste han rundt og glædede menneskene med sin sang i de græske bystater og kolonier langs Middelhavet. 

Når der ved stiftelsen af koret den 16. februar 1893 blev valgt navnet ARION, var det sikkert fordi den gudbenådede sanger, satte mere pris på at glæde menneskene med sin sang, end på gods og guld. 

Arion-korets logo viser netop en situation, hvor han vælger sangen frem for rigdom.

 

Denne situation beskrives i følgende gamle digt. 

Vidtkendt var han i Hellas, den herlige sanger ARION,
Højlydt berømmet af folket og ven med vandrende guder.
Hjem fra en færd til Italien sejled' den prægtige yngling,
Bærende med sig stor rigdom som tak for vellyd i strube.

Farlig for sind og for tanke er glansen af næstens rigdom,
Kraftige sømænd ved synet nu følte en voksende guldtørst,
Mørkt over ræling de rådslog den syngende mester at dræbe,
Og hans guldskat at dele, når skilt den var fra sin ejer.
Talte end skumle matroser med list og i snigende løndom,
Offeret planen dog hørte. Med rolig omhu han våged,
Indtil dommen og døden han læste i hadefuldt øje.

Frygtløs den ædle genså på dæk det hungrige mandskab,
Derpå med lyren hævet han rent og tonende talte:
Olympiske guder mig skænkede mildeligt guldet i strube,
At jeg til jordfødtes glæde i skønhed så frit kunne sjunge,
Rigdommen ikkun er lønnen, mig gaves i jublende sale,
Aldrig mit øje did skued' en horde af eders rå støbning,
Folk, som nådesløst agter, mit gods mig med magt at berøve,
Udmønte vil jeg guldet i mund, I for armod kun regner,
Hører da godtfolk, min stemme, førend drabets vej I betræde!
Brus nu min ode på havet og ton over lyttende bølge,
Er nænsomt min hymne forstummet, jeg selv mig i søen vil styrte!

Åbent han synede kredsen og under dens tøvende ja-ord
Lyren han stemte med andagt og udbrød i blomstrende lovsang,
Priste med velklang Apollon, der hist på Olympen sad henført,
Dirrende salig i oden, der stormed' hans luftige bolig.

Sluttet sin vældige hymne sig kasted' fra gyngende tofte
Arion, den dristige sanger, hurtigt i blånende bølge.
Just i det samme Apollon ham skikked' sit svømmende budskab:
Muntert en smidig delfin sås lege i skummende kølvand,
Optog på glinsende ryg den havvåde sanger Arion,
Let den knejsende yngling red sin selefri søhest
Ind til frelsende strande, hvor brisen i flimrende sollys
Kærtegned' løvrige lunde og smykked' det skælvende gensyn.

Et mandskor med ca. 40 aktive sangere, hvor sangglæden er i højsædet, men hvor der også bliver tid til at pleje et godt kammeratskab og sammenhold.

Arion udtales med trykket på i. Tidligere blev navnet ofte skrevet Arïon, med to prikker over i-et..

Vi afholder kirkekoncerter samt musikalsk underholdning, og har i over 25 år, ifølge en gammel tradition, kunnet høres i Simonsens Have, Den Gamle By i Aarhus pinsemorgen i festligt lag blandt et talrigt og morgenfrisk publikum - en tradition, som blev afsluttet i 2016. Desuden har koret fra året 2002 til 2006 været en fast bestanddel af Aarhus Festuge, med koncert/underholdning i Tonica's telt "Tyrolerhaven" på Klostertorv.

I årene 2006 - 2011 havde koret udvidet samarbejde med Den Gamle By i Aarhus, så det udover Pinsemorgen omfattede et antal Musikalske Salonforestillinger i Helsingør Theater i Aarhus Festuge, foruden Julekoncerter der ligeledes afholdes i Theatret

Koret påtager sig gerne store opgaver, f.eks. har vi afholdt en velgørenhedskoncert i Musikhuset Aarhus, Store Sal, hvor vi havde Jesper Lundgaard, Kaare Norge og Søren Dahl med som solister og Lotte Heise som konferencier.

Arion-koret har siden 1954 haft et meget frugtbart samarbejde med vort venskabskor af samme navn: MGV Arion Goslar, Tyskland. I året 2004 havde dette venskab mellem sangkorene varet gennem 50 år, og blev fejret på behørig vis, med modtagelse på Aarhus Rådhus samt fælles koncert i Rådhushallen. 60-året blev også fejret: Arion Aarhus tog på besøg i Goslar, hvor de to Arion kor - og det lokale FrauenSingKreis - gav koncert i Sct. Stephani kirken.

Også med Aarhus Damekor, nu Aarhuskoret, har der gennem årene været samarbejde, senest ved en koncert i Musikhuset Aarhus i oktober måned år 2000.

Korets 100 års og 125 års jubilæer i henholdsvis 1993 og 2018 blev fejret med blandt andet koncerter i Musikhuset Aarhus og udnævnelse af hædersmedlemmer. I 1993 var det daværende borgmester Torkild Simonsen og i 2018 den nuværende borgmester Jakob Bundsgaard, som blev udnævnt.

Vil du læse mere uddybende om korets historie så fortsæt her: Kort sammendrag af Arion-korets historie.

Navn: Arion-koret

Adresse: Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov

Hjemsted: Aarhus kommune

 

og formål: Ved udøvelse af flerstemmig mandssang at skabe interesse for denne gren af harmonisk sang.

e-mail: formand@arion-koret.dk

 

CVR nr.: 1767 3076

Bank: Nordea, Risskov afd., reg. nr. : 2211 konto: 8967 105 075

 

Koret er medlem af Kor 72.

Igang igen

Arion-koret starter forsigtig igen efter at have været lukket på grund af Corona. Vi begynder med Generalforsamling og Årsmøde den 11. august og Kammeratskabsaften. Sangøvelser starter den 18. august. 

Alt i tilpasset form, hvor vi respekkteret afstands- og hygiejnekrav.

Stillings-opslag

Vil du dirigere Ario1.jpg

Vi er et af landets ældste kor med mere end 127 år på bagen – et herrekor, der elsker at synge. Cirka 40 aktive sangerbrødre, og med et bredt repertoire – mange af sangene arrangeret af korets medlemmer.

Vi øver to timer hver tirsdag fra 19:30 til 21:30 suppleret med megen social aktivitet, som foregår i korets eget hus i Risskov i det nordlige Aarhus. Dog holder vi fri i skoleferierne, så det bliver omkring 40 øvegange på et år. Ud over en 3-4 julekoncerter har vi typisk 2-3 andre koncerter om året. Cirka hvert andet år arrangerer vi en kor-rejse – med koner – hvor vi giver et par koncerter.

Vi søger en ny dirigent til tiltrædelse hurtigst muligt, en dirigent som kan videreføre det hidtidige dygtige arbejde fra tidligere dirigenter. Vi forventer at du med dit virke vil sørge for gode koncerter: sammen med Kunstnerisk Udvalg at udvælge og indstudere et repertoire som passer til koret og som kan glæde publikum og som kan tiltrække nye sangere. Du skal kunne indøve og dirigere på en overbevisende måde og derved få det bedste frem i koret.

Du kan få koret til at vokse og udvikles og skabe energi og gejst. Og du skal være en naturlig leder for koret, som har autoritet men naturligvis også arbejder sammen med korets sangere.

Arion-koret har en velfungerende bestyrelse, som tager sig af en lang række praktiske forhold. Det kunstneriske er overladt til Kunstnerisk Udvalg, hvor dirigenten er et fremtrædende medlem. Og ikke mindst – vi har mange dejlige fester, som Festudvalget arrangerer.

Ansættelse og lønaftale sker med FO Aarhus.

Ansøgning sendes til korets formand Harry Hansen på adressen formand@arion-koret.dk. Formanden kan også kontaktes telefonisk på tlf. 6172 2431 for spørgsmål og nærmere information.

Ansøgninger vil blive vurderet løbende.

 

Velkommen til Arion-koret

Arion-koret er et herrekor med ca. 40 medlemmer. De fleste er garvede amatører, men korets medlemmer tæller også flere med professionel musikalsk baggrund. Så vi stræber efter et højt musikalsk niveau. Ved vore koncerter synger vi hovedsageligt firestemmigt og oftest a capella.

På denne hjemmeside kan du læse mere om hvem vi er og hvad vi laver (se under Fakta og Præsentation), og hvis du har lyst til at være med, kan du blive orienteret under Vil du med i koret.

Er du/I interesseret i kontakt for at høre nærmere om et engagement med koret, så se under Bookning af koret.

Hvis du gerne vil høre os, så følg med her på hjemmesiden. Vil du vide mere, så meld dig blot som Arions Venner.

Korets lokaler udlejes til festlige sammenkomster og lignende. Se nærmere på husets hjemmeside.

Arion-koret dec 2019Koret fotograferet ved julekoncerten 11. december 2019 i Skt. Johanneskirken

Klik på afspil (trekanten) for at høre koret i en klassisk korsang.