I tidens løb har koret igen og igen - ud over de mere officielle koncerter i kirker, indkøbscentre og tilsvarende  - medvirket til at festligholde en begivenhed, det være sig en offentlig, firma relateret eller privat - fødselsdag, jubilæum, generalforsamling osv.

Yderligere information fra korets arrangements komité:

FORMAND:
Hans Peder Graversen
Elbækvej 11 8240 Risskov
tlf. 24276117
e-mail: formand@arion-koret.dk

eller:

NÆSTFORMAND;
Harry Christian Hansen
L. P. Bechs Vej 22 B 8240 Risskov
tlf. 6172 2431
e-mail: naestformand@arion-koret.dk