Arion vil gerne have nye medlemmer, som har lyst og evne til at synge og som sætter pris på hyggeligt samvær. Da vi er et herrekor, optager vi kun herrer. Alder har ingen betydning (selv om mange af de nuværende medlemmer ligger i den høje ende af skalaen).

Venteliste

Koret er for tiden fuldt besat på alle stemmer og der er oprettet en venteliste. Ansøgere vil blive inviteret som gæst til en af korets øveaftener. Her vil ansøgeren synge lidt for dirigenten og Kunstnerisk Udvalg. Herved bedømmes det om ansøgeren egner sig til koret og hvilken stemmegruppe han ville skulle i. Hvis både ansøgeren og koret fortsat synes ansøgeren egner sig som kormedlem, vil han blive sat på ventelisten.

Når der bliver behov for nye sangere i koret, optages der fra ventelisten efter stemmegruppe og anciennitet på ventelisten - og iøvrigt efter den nedenfor beskrevne procedure.

Hvis der skulle gå mere end et år før man kan optages fra ventelisten, vil ansøgeren blive kontaktet af koret for at få bekræftet, at han stadig er interesseret.

Mens man står på ventelisten, er man automatisk medlem af Arions Venner og har en udvidet adgang til hjemmesiden og kan følge med i korets aktiviteter.

 

Tid og sted

Vi øver i vor egen bygning: ”ARION's Hus", Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov (hjørnet ved Grenåvej / Lystrupvej / Hørgårdsvej), indkørsel fra Tulipanvej - og der er gode parkeringsforhold.

Der er øveaften hver tirsdag kl. 19.30 til ca. 21.30. men vi holder dog fri seks uger om sommeren, og mellem jul og nytår.

Korets bygning, en tidligere købmandsforretning, er ombygget til formålet og har en stor sal med plads til 40 til 80 personer, samt et mindre lokale egnet til at mødes i pauserne eller inden en fest.

Lokalerne anvendes af andre foreninger m.v., men i det tilfælde at de er ubenyttede, hovedsagelig i weekenden, vil der være mulighed for udlejning til fest eller mødevirksomhed. 

Se mere på Husets hjemmeside.

 

Hvad kræver koret hvis du vil med

At du er glad for at synge og kan synge rent og fastholde din egen stemme i korsammenhæng. Der er ikke et direkte krav om nodekendskab, men det vil naturligvis være en stor fordel hvis du kender blot lidt til noder.

At du bestræber dig på at komme til hver øveaften, for selvom vi er et amatørkor, stræber vi naturligvis efter at synge på et højt niveau.

Er du interesseret, er du velkommen til uforpligtende at komme til en øveaften og høre på og eventuelt få en snak med medlemmerne.

Du er også meget velkommen til at høre nærmere ved at kontakte korets formand:

Keld T. Henriksen
Fortevej 88, 8240 Risskov
tlf. 8617 8434
mobil: 2123 0201
e-mail: formand@arion-koret.dk

Eller næstformand:

Per Lykke Tønnesen
Brobjerg Parkvej 39. 1.tv. 8250 Egå
tlf. 2698 4044
e-mail: pertonnesen@youmail.dk 

 

Lidt om de nærmere regler for optagelsen: 

Modtagelse:

Den første aften en ny sanger møder til en sangaften, aflægges der ikke nogen prøve. Denne aften er den nye sanger lyttende gæst, og han bliver derudover informeret lidt om det at være med i ARION, om koret, om sangertøj, kontingent og om procedurer omkring optagelsen. Han får så besked på at han næste sangaften skal synge for, og han får - af dirigenten - opgivet en sang som han skal synge.

"Forsyngning":

På den efterfølgende sangaften synger han den udpegede sang for et ”optagelsesudvalg” bestående af dirigenten, yderlige en repræsentant for kunstnerisk udvalg samt en eller to bestyrelsesrepræsentanter. På basis af denne forsyngning afgøres det, om han kan anses som aspirant til koret, og i hvilken stemmegruppe han placeres.

Korsangerprøve (Kvartetprøve):

Efter fire sangaftner skal der aflægges en korsangerprøve, som foregår efter følgende retningslinjer:

Sangeren, som skal optages, skal synge sin stemme i et af ”optagelsesudvalget” godkendt kornummer i en lille besætning, (kvartet eller dobbeltkvartet). Den optagelsessøgende kan tillades at få en erfaren sanger fra sin stemmegruppe med som støtte. De øvrige sangere, som skal udgøre kvartetten, udpeges af dirigenten.

Prøven aflægges normalt på en sangaften i pausen mellem de to lektioner.

Optagelse:

Den endelige optagelse i ARION finder sted ved den nærmest følgende passende lejlighed efter den tilfredsstillende aflæggelse af korsangerprøven. Sangertøj udleveres umiddelbart før selve optagelsen.

Sangere deltager ikke i ARIONs optrædener før de er behørigt optaget som medlemmer og har fået udleveret sangertøj.

Aspiranter (sangere som endnu ikke er optaget) kan deltage i ARIONs festligheder på lige fod med medlemmerne, idet kontingent beregnes fra den fjerde sangaften.

Dersom en aspirant ikke klarer korsangerprøven, refunderes det allerede indbetalte kontingent.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Ved indmeldelsen betales et beløb fastsat af bestyrelsen, p.t. 1000,- kr. De 850,- kr. er til dækning af omkostninger i forbindelse med sangertøj. Tøjet forbliver korets ejendom, og skal afleveres ved evt. udtræden eller ved overgang til passivt medlemskab.

Sangertøjet består af sort smoking (jakke og bukser), 2 hvide smokingskjorter samt butterfly og lommetørklæde. Der anvendes sorte sokker og sorte sko, som det forventes alle er i besiddelse af. Der udleveres endvidere 2 sorte skjorter og eet slips, idet bestyrelsen kan beslutte ved særlige lejligheder at benytte sorte bukser, sort skjorte og slips, som var en del af den tidligere uniform. Det forventes at nye sangere har sorte bukser.

Der betales et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. P.t. er kontingentet fastsat til kr. 600,- pr. halvår. 

 

Visitors

157464
TodayToday21
YesterdayYesterday38
This WeekThis Week127
This MonthThis Month781
US
Logged in users 0
Registered users 591
Online now:
-