Arion vil gerne have nye medlemmer, som har lyst og evne til at synge og som sætter pris på hyggeligt samvær. Da vi er et herrekor, optager vi selvfølgelig kun herrer. Alder har ingen betydning, men jo yngre du er, desto længer tid kan du have i dette herlige sangkor (halvdelen af de nuværende sangere har været med i over 15 år!).

Vi øver i vor egen bygning: ”ARION's Hus", Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov (hjørnet ved n/ Lystrupvej / Hørgårdsvej), indkørsel fra Tulipanvej - og der er gode parkeringsforhold.

Der er øveaften hver tirsdag kl. 19.30 til ca. 21.30. men vi holder dog fri i forbindelse med skolernes ferier.

Korets bygning, en tidligere købmandsforretning, er ombygget til formålet og har en stor sal med plads til 40 til 80 personer, samt et mindre lokale egnet til at mødes i pauserne eller inden en fest.

Lokalerne anvendes af andre foreninger m.v., men i det tilfælde at de er ubenyttede, hovedsagelig i weekenden, vil der være mulighed for udlejning til fest eller mødevirksomhed. 

Se mere på Husets hjemmeside.

 

Hvad kræver koret hvis du vil med

At du er glad for at synge og kan synge rent og fastholde din egen stemme i korsammenhæng. Der er ikke et direkte krav om nodekendskab, men det vil naturligvis være en stor fordel hvis du kender blot lidt til noder.

At du bestræber dig på at komme til hver øveaften, for selvom vi er et amatørkor, stræber vi naturligvis efter at synge på et højt niveau -- flere af medlemmerne har professionel musikerbaggrund.

Er du interesseret, er du velkommen til uforpligtende at komme til en øveaften og høre på og eventuelt få en snak med medlemmerne.

Du er også meget velkommen til at høre nærmere ved at kontakte korets formand eller en anden fra bestyrelsen. Kontaktinformation findes på siden om Ledelse og Dirigent

 

Lidt om de nærmere regler for optagelsen: 

Modtagelse:

Den første aften en ny sanger møder til en sangaften, aflægges der ikke nogen prøve. Denne aften er den nye sanger lyttende gæst, og han bliver derudover informeret lidt om det at være med i ARION, om koret, om uniform, kontingent og om procedurer omkring optagelsen. Han får så besked på at han næste sangaften skal synge for, og han får - af dirigenten - opgivet en sang som han skal synge.

"Forsyngning":

På den efterfølgende sangaften synger han den udpegede sang for et ”optagelsesudvalg” bestående af dirigenten, yderlige en repræsentant for kunstnerisk udvalg samt en eller to bestyrelsesrepræsentanter. På basis af denne forsyngning afgøres det, om han kan anses som aspirant til koret, og i hvilken stemmegruppe han placeres.

Korsangerprøve (Kvartetprøve):

Efter fire sangaftner skal der aflægges en korsangerprøve, som foregår efter følgende retningslinjer:

Sangeren, som skal optages, skal synge sin stemme i et af ”optagelsesudvalget” godkendt kornummer i en lille besætning, (kvartet eller dobbeltkvartet). Den optagelsessøgende kan tillades at få en erfaren sanger fra sin stemmegruppe med som støtte. De øvrige sangere, som skal udgøre kvartetten, udpeges af dirigenten.

Prøven aflægges normalt på en sangaften i pausen mellem de to lektioner.

Optagelse:

Den endelige optagelse i ARION finder sted ved den følgende øveaften efter den tilfredsstillende aflæggelse af korsangerprøven. Uniform udleveres snarest muligt her efter.

Optagelse vil senere blive fejret passende i forbindelse med korets fester.

Sangere deltager ikke i ARIONs optrædener før de er behørigt optaget som medlemmer og har fået udleveret uniform.

Aspiranter (sangere som endnu ikke er optaget) kan deltage i ARIONs festligheder på lige fod med medlemmerne, idet kontingent beregnes fra den fjerde sangaften.

Dersom en aspirant ikke klarer korsangerprøven, refunderes det allerede indbetalte kontingent.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Ved indmeldelsen betales et beløb fastsat af bestyrelsen, p.t. 1000,- kr. De 850,- kr. er til dækning af omkostninger i forbindelse med uniform. Uniformen forbliver korets ejendom, og skal afleveres ved evt. udtræden eller ved overgang til passivt medlemskab.

Uniformen består af sort smoking (jakke og bukser), 2 hvide smokingskjorter samt butterfly og lommetørklæde. Der anvendes sorte sokker og sorte sko, som det forventes alle er i besiddelse af. Der udleveres endvidere 2 sorte skjorter og eet slips, idet bestyrelsen kan beslutte ved særlige lejligheder at benytte sorte bukser, sort skjorte og slips, som var en del af den tidligere uniform. Det forventes at nye sangere har sorte bukser.

Der betales et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. P.t. er kontingentet fastsat til kr.600,- pr. halvår.