AC6C53AC E261 4A40 8BAA 73F019E9B03DAtter i år drager Arion-koret til Scheersberg til en kor-weekend i starten af oktober. Scheersberg er et Internationale Bildungsstätte Jugendhof på sydsiden af Flensburg fjord. 

Koret har været af sted mange gange i et samarbejde som kom i stand gennem et af korets mangeårige medlemmer. 

Vi øver repertoiret for de kommende julekoncerter og måske bliver der også tid til at se på det kommende jubilæumsprogram. Øveprogrammet er knapt ti timer så der er også god tid til socialt samvær.